Műszaki lebonyolítás

Megszervezzük és lebonyolítjuk a kivitelezést.

  • Az építkezés teljes folyamata során a műszaki tartalom szakmai felügyelete, annak mennyiségi és minőségi ellenőrzése. 
  • A gépész, elektromos szerkezetek mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az eltakarás előtti állapotot rögzítő fényképdokumentáció készítése. 
  • A beépített anyagok, szerkezetek, berendezések minőségtanúsítási dokumentumainak a meglétének az ellenőrzése. 
  • Az építkezés pénzügyi ellenőrzése, költségfelügyelet, az elszámolások, a költségek, a részteljesítések, a számlák ellenőrzése, valamint a számlaigazolások. 
  • Közreműködés a megrendelő képviseletében a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolításában. 
  • Az esetleges hibalista és hiányjegyzék összeállítása.